19pvh - Hasta La PVHWat is PVH?

PVH heeft 8 vakanties in Regio Mechelen Turnhout met gemiddeld 200 vakantiegasten, 80 monitoren en 7 verpleegkundige. 
Speelse, jeugdige vakanties georganiseerd volgens het DNA van Kazou voor personen met een verstandelijke beperking. De leeftijd van de deelnemers is hoger van 30. 

In West Vlaanderen worden een 3 tal soortgelijke vakanties georganiseerd voor 144 deelnemers. In Leuven is er 1 vakantie voor 55 deelnemers.

 

Waarom MOETEN ER ZAKEN VERANDEREN

 • CM is een organisatie in transformatie en is vanaf 01-01-2019 Vlaams georganiseerd. Kazou is op dezelfde moment ook verzelfstandigd.
 • Kazou moet de leeftijd van de deelnemers beperken tot 30 jaar. Bij een PVH vakantie ligt deze leeftijd hoger. Dit is ingegeven door de subsidiërende overheid, alsook de visie van de organisatie. 

Voordelen aan deze verandering! 

De deelnemers voelen zich beter bij een vakantie die een Kazousaus heeft dan andere concepten. We bouwen een professionele vakantiewerking verder uit voor een kwetsbare doelgroep waarvoor nu geen structureel aanbod is over heel Vlaanderen.

De uitbouw van deze werking is ook een win-win voor Samana en Kazou.
Kazou kan de deelnemers aan Jombavakanties die +30 jaar zijn laten doorgroeien naar vakanties buiten de eigen organisatie.
Samana heeft een kans om een nieuw type vakanties in aanbod op te nemen.

 

HOE GAAT DE TOEKOMST VORM GEGEVEN WORDEN. 

Bij de start van dit project zijn volgende zaken al duidelijk.

 • PVH is een sterk RMT verhaal dat behouden moet blijven.

 • Er is een Vlaams draagvlak om PVH uit te bouwen buiten ons verbond. 

 • Kazou en Samana gaan een engagement aan om het PVH verhaal Vlaams te versterken.

 • PVH krijgt onderdak bij Samana.

 • De nieuwe PVH werking krijgt de projectnaam JOMBA 30+ mee. 

 • Er start een werkgroep om het JOMBA 30+ verhaal vorm te geven. Hieraan mogen uiteraard vrijwilligers meewerken. 

 

JOMBA 30+

Jomba 30+ organiseert vakanties op Vlaamse school voor personen met verstandelijke beperking van 30-50 jaar

Samana (doelgroep) en Kazou (soort vakanties/beleving) worden samengebracht in Jomba30+. Binnen Samana is er voor Jomba30+ een werking met eigen financiering en eigen medewerkers. 

In 2020 streeft men er naar om 16 Vlaamse vakanties te organiseren. 

 • Antwerpen - Regio Mechelen Turnhout - 8 
 • West-Vlaanderen - 3 
 • Limburg - 4 (nieuw!)
 • Vlaam Brabant - Leuven - 1 
 • Oost-Vlaanderen – voorlopig geen

 

FAQ en nog vragen

Hier verzamelen we alle vragen die we krijgen en waarop we antwoorden voor gevonden hebben of nog voor zoeken. Heb je zelf nog een vraag? Aarzel dan niet om deze te stellen. 


 • De werkgroep gaat hiermee aan de slag met het idee dat er een continuïteit voor bestaande deelnemers blijft.
 • BLIJVEN DE VAKANTIECONCEPTEN OF GAAN DIE SOWIESO AL VERANDEREN?
  Concepten blijven behouden voor 2020 binnen RMT. De uitbreiding naar Limburg, Brugge, Leuven kan voor nieuwe concepten en dynamiek zorgen. Wijzigingen voor aanbod in RMT gebeuren in overleg met de RMT vrijwilligers.
 • WAT IS DE TIMING VAN DE VERANDERING?
  De vakantie in april 2020 zal de eerste vakantie en het eerste jaar zijn in het nieuwe concept.
 • WIE GAAT DIT OPVOLGEN EN HET AANSPREEKPUNT ZIJN VOOR VRIJWILLIGERS?
  Voor de vakanties die in de zomer 2019 en het najaar doorgaan blijft Daphne het aanspreekpunt binnen het team van Kazou provincie Antwerpen. Vragen over de toekomst van de werking kunnen gemaild worden naar vrijwilligers.rmt@kazou.be

 

Werk mee -> werkgroep

We zijn actief op zoek naar meedenkers en doeners om de toekomst van PVH in JOMBA30+ vorm te geven. Heb je interesse om hieraan mee te werken mail dan even naar vrijwilligers.rmt@kazou.be met onderwerk "JOMBA 30+"

Contact

Een vraag voor Kazou Regio Mechelen-Turnhout? Stuur ons een mailtje en we antwoorden zo snel mogelijk ...


Loading...